Nieuws uit Frankrijk

Voor iedereen die meer wil weten over de achtergronden van de 'pensioencrisis' in Frankrijk is de volgende column van Ariejan Korteweg een aanrader. Voor cursisten van woensdagavond en donderdagochtend is het een interessante aanvulling op ons huidige thema: Vous avez dit Français?

Middelbare scholier lijdt aan pensioenobsessie

Tienduizenden middelbare scholieren gingen dinsdag de straat op om te protesteren tegen de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Moest ik in één beeld de situatie in Frankrijk samenvatten, dan zou het dat scholierenprotest zijn.
Ook elders gaan jongeren soms de straat op. Dan zijn ze ontevreden over het onderwijssysteem, ze vinden dat softdrugs moeten worden gelegaliseerd, dat het leger zich moet terugtrekken uit Afghanistan of dat kernenergie gevaarlijk is.
De Franse scholieren zien er hetzelfde uit als hun leeftijdsgenoten elders in West-Europa. Maar ze hebben andere belangstellingen; zij demonstreren voor hun pensioen. Voor een buitenstaander is dat onbegrijpelijk en bijna pervers. Hoe kunnen jongeren zo geconditioneerd raken dat ze, voordat hun arbeidzame leven begonnen is, zich al druk maken over wanneer ze er het bijltje bij mogen neergooien? Is het werkelijk zo'n straf te moeten gaan werken? Zelf komen ze met andere argumenten. 'De strijd om de pensioenen is nu', zeggen ze. 'Als we nu niet meedoen, is het straks te laat.' Ze beroepen zich ook op de solidariteit tussen de generaties. Ze vinden het onmenselijk om tot je 62ste te moeten werken, niet alleen voor henzelf, maar ook voor de lichting die nu aan de slag is. En, laatste argument, het feit dat het voor jongeren sowieso bijna ondoenlijk is een baan te vinden, maakt een verhoging van de pensioenen onredelijk.
Bij de demonstraties worden ze met open armen ontvangen. Dankzij de komst van de scholieren en studenten was de opkomst dinsdag groter dan in september. De socialiste Ségolène Royal riep de scholieren al op vooral massaal te blijven demonstreren. Een antwoord op de vraag naar waar die pensioenobsessie vandaan komt, schuilt wellicht in het Franse schoolsysteem. Peter Gumbel, een Brit die als grand reporter in Parijs voor Time Magazine werkte, schreef er vorige maand een pamflet over. On achève bien les écoliers heet het, vrij vertaald: De scholieren worden goed afgemaakt. Gumbel, wiens twee dochters in Frankrijk naar school gingen, laat geen spaan heel van het onderwijssysteem. Kort samengevat noemt hij het autoritair, niet stimulerend en niet inspelend op creativiteit en eigen verantwoordelijkheid. Dat leidt tot een grote angst om fouten te maken en een sterke onderschatting van de eigen kwaliteiten.
'Tegelijk is er geen land ter wereld waar scholieren zo vaak hun school bezetten', constateert hij. 'De Franse school is, meer dan overal elders, een slagveld.' Vandaar zijn vergelijking met de film Full Metal Jacket van Stanley Kubrick, waar sergeant Hartman tegen zijn rekruten brult: 'Jullie zijn niet hier om je te vermaken, ellendelingen. Jullie zullen me haten, omdat ik gemeen ben. Maar hoe meer jullie me haten, hoe groter jullie progressie zal zijn.' In dat licht kan ook het scholierenprotest worden gezien. Manifesteren tegen de pensioenen is een verzet tegen die dwangbuis, en tegen een cultuur die er toe leidt dat de overgrote meerderheid van de Fransen een leven als ambtenaar als ideaal heeft - veilig en zonder risico's.
Eén troost voor de scholieren: toen ik Gumbel dinsdag vroeg wat zijn voorkeur heeft, het Franse of het Britse onderwijs, aarzelde hij. Dat de Franse scholen gratis zijn, vindt hij een groot pluspunt. En door de aandacht voor filosofie, geschiedenis en wiskunde heeft een jonge Fransman een bredere ontwikkeling dan zijn Britse leeftijdsgenoot.

Bekijk hier de uitzending van Een Vandaag over de protesten in Frankrijk. Met commentaar van Martin Sommer en Sylvain Ephimenco.

 

[ Nieuws uit Frankrijk ] | [ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] | [ 5 ] | [ 6 ] | [ 7 ] | [ 8 ] | [ 9 ] | [ 10 ] | [ 11 ] | [ 12 ] | [ 13 ] | [ 14 ]

Draag bij!

Heeft u een bijdrage voor het prikbord? Laat het weten via e-mail of dit formulier.

Corejanne Lemmens
Taaltrainingen Frans
Beeckendael 55
5221 PL 's-Hertogenbosch

06 124 192 00
info@corejannelemmens.nl

privacyverklaring

Taaltrainingen Frans