Woord van de week

27/12/11 Clair

Essayons de voir clair. Dat valt bepaald niet mee in deze duistere eindejaarsperiode, maar we gaan een poging wagen. 'Je passe le plus clair de ma vie à travailler', verzuchtte afgelopen week een droevige vrouwenstem tijdens een luisteroefening. Le plus clair de = la plus grande partie. Kijk, dat is opvallend: clair als zelfstandig naamwoord, net als in 'Au clair de la lune, mon ami Pierrot'. Maar dit woord kan veel meer. In 'une pièce claire' hebben we te maken met clair als bijvoeglijk naamwoord. Betekenis hier: lumineux. Een eindeloze reeks betekenissen kan hieraan worden toegevoegd. Raden maar: une sauce claire, une voix claire, une réponse claire, avoir l'esprit clair. En dan is er nog het bijwoord clair in uitdrukkingen als il fait clair (het is dag) en parler clair (duidelijk spreken, maar ook zeggen waar het op staat). Zelfstandig, bijvoeglijk of bijwoordelijk, clair kan het allemaal.  

13/12/11 Un canard

Zomaar een voorbeeld uit de lespraktijk van een taaltrainer Frans: 'Qu'est-ce que vous avez comme voiture?' 'Un canard'. Een creatief antwoord en waarom ook niet. Dit veelzijdige stukje vlees kent namelijk veel betekenissen. We hebben de overbekende canard à l'orange, de canard à la pékinoise en de confit de canard.
'Adieu canaux, canards, et canailles', was de treffende afscheidsgroet van Voltaire in 1740 na een verblijf in Amsterdam, waar hij door zijn eigen uitgever beduveld werd. De canard heeft sowieso een warme band met het geschreven woord: 
- 'Familier et péjoratif: fausse nouvelle'.
- 'Familier et péjoratif: journal'.
Het satirische blad Le canard enchaîné maakt mooi gebruik van deze twee betekenissen. Nog een weinig vleiende betekenis van canard komt voor in de muziek: 'fausse note émise par la voix ou par un instrument'. Dan hebben we nog un froid de canard. Ook al geen pretje. Is er dan niets positiefs over dit woord te melden? Gelukkig wel:
- 'Familier: morceau de sucre plongé dans le café, le rhum, etc.'
- 'Familier: terme d'amitié : Mon petit canard !'
Dat klinkt een heel stuk vriendelijker. Over klank gesproken: de canard-onomatopee (zie 12/10) is Coin coin. De auto van mijn cursist maakt een heel ander geluid, maar dat had u al begrepen.

Luister voor meer vliegende veren naar de column van Wim Daniëls en ga op zoek naar een woord dat in het Frans, het Brabants en in het dialect van de Oostelijke Mijnstreek voorkomt. Amusez-vous!

 

 

 

[ Woord van de week ] | [ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] | [ 5 ] | [ 6 ] | [ 7 ] | [ 8 ] | [ 9 ] | [ 10 ] | [ 11 ] | [ 12 ] | [ 13 ] | [ 14 ] | [ 15 ] | [ 16 ] | [ 17 ] | [ 18 ] | [ 19 ] | [ 20 ] | [ 21 ] | [ 22 ] | [ 23 ] | [ 24 ] | [ 25 ] | [ 26 ] | [ 27 ] | [ 28 ] | [ 29 ] | [ 30 ] | [ 31 ] | [ 32 ] | [ 33 ] | [ 34 ] | [ 35 ]

Draag bij!

Heeft u een bijdrage voor het prikbord? Laat het weten via e-mail of dit formulier.

Corejanne Lemmens
Taaltrainingen Frans
Beeckendael 55
5221 PL 's-Hertogenbosch

06 124 192 00
info@corejannelemmens.nl

privacyverklaring

Taaltrainingen Frans